Go to search Go to main content

A Range of Possibilities

Medical Representative

date posted 02/22/2021
contract type Full time
job id R2586478
location Bratislava, Slovakia

Hlavnou úlohou Medicínskeho reprezentanta je reprezentovanie spoločnosti u súčasných a potenciálnych zákazníkov. Samostatne a cieľavedome plánuje, pripravuje, uskutočňuje a vyhodnocuje obchodné jednanie s lekármi. Prijíma a navrhuje opatrenia k získavaniu, udržovaniu a rozširovaniu zákazníkov a je zodpovedný za dosiahnutie stanoveného predajného výsledku.

Čo bude vaša práca?

- Implementácia marketingovej a predajnej stratégie vo zverenom regióne (Západ SR)
- Získavanie informácií o situácií na trhu, trendoch a o konkurencii s cieľom zvýšenia predaja a upevnenia pozície na trhu
- Pravidelné analýzy predajov a reporty priamemu nadriadenému
- Aktívna účasť na cyklických mítingoch
- Analýza výsledkov práce za uvedené obdobie, hodnotenie situácie v danom regióne, referovanie o aktivitách konkurencie a navrhovanie potrebných aktivít a opatrení
- Aktívna účasť a prezentácia spoločnosti a jej produktov na odborných kongresoch a seminároch

Aké sú naše očakávania?

- Minimálne SŠ (VŠ vzdelanie medicínskeho, prírodovedeckého, farmaceutického smeru je veľkou výhodou)
- Predchádzajúca skúsenosť na pozícii medicínskeho reprezentanta
- Predajné zručnosti a vyjednávanie, výborné prezentačné zručnosti
- Samostatnosť, schopnosť nadväzovať a rozvíjať vzťahy

Čo vieme poskytnúť my Vám?

- Zmluvu na dobu určitú - jedná sa o zástup za rodičovskú dovolenku

- Zaujímavú pracovnú príležitosť vo vybranom regióne SR 
- Zodpovedajúce finančné ohodnotenie a balík zaujímavých benefitov
- Služobný automobil, mobilný telefón, notebook

#LI-EUR

At Sanofi diversity and inclusion is foundational to how we operate and embedded in our Core Values. We recognize to truly tap into the richness diversity brings we must lead with inclusion and have a workplace where those differences can thrive and be leveraged to empower the lives of our colleagues, patients and customers. We respect and celebrate the diversity of our people, their backgrounds and experiences and provide equal opportunity for all.

Please note you are leaving the corporate site of Sanofi and are being redirected to our applicant tracking system, Workday, which allows you to apply to our open positions.

Continue

Here's who you know at Sanofi!

Reach out to find out more about our company, this opportunity and request a referral.

Please note you are leaving the corporate site of Sanofi and are being redirected to our applicant tracking system, Workday, which allows you to apply to our open positions.

Continue